Linna tänään

ND8 2503


Jyväskyläläinen arkkitehti Jukka Tikkanen osti Schaumanin linnan vuonna 2008. Jukka Tikkanen toimi 1990-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosina Jyväskylän johtavana asuinrakennusten suunnittelijana. Vuonna 2005 hänen liiketoimintansa siirtyi Venäjälle.

– Olen suunnitellut viereisen Lutakon asuntoalueen lähes kokonaan. Linna oli koko suunnittelun lähtökohta, jalokivi. Kun kukaan ei halunnut pitää Linnasta huolta, ja kun myös UPM päätti myydä sen, tunsin velvollisuudekseni pelastaa linnan. Linnan tiloihin sijoitettiin Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen Oy:n toimitilat ja puolet linnasta peruskorjattiin asunnoksi, Tikkanen kertoo.

Tikkanen aloitti välittömästi mittavan entisöintiprojektin linnaan, ja vuokrasi linnan toista puolta yrityskäyttöön sen jälkeen, kun hän osti sen. Toiseen päätyyn muutti maaliskuussa 2015 jyväskyläläinen ympäristöteknologiayritys, Tana Oy.Tanan muuton myötä entisöintiä ja uudistusta kutsuttiin tekemään myös tamperelainen sisustussuunnitteluyritys KAIKAI.

Vuonna 2021 Jukka Tikkanen myi Linnan USF Invest Oy:lle. Tana Oy on edelleen päävuokralainen.

Tikkanen kokee, että linnan peruskorjaus ja siitä huolehtiminen on ollut ennen kaikkea "kansalaisvelvoite". Peruskorjaus on vaatinut häneltä paljon pääomia ja aikaa, mutta entisöintijäljessä näkyy ennen kaikkea rakkaus taiteeseen.

– Schaumanin linnassa on mahdollisuus elää ja asua entisajan loisteliaassa ympäristössä, käyttää omat vähäiset joutoajat hyödyllisesti sekä nähdä linnan palautuvan vähitellen entiseen loistoonsa.

Linnassa on uusittu kaikki sähkö- ja viemäriputket. Samoin kaikki pinnat on käyty läpi niin, että alkuperäisiä tilajärjestelyjä on osittain palautettu ja alkuperäisiä pintamateriaaleja paljastettu.

- Linnaa tullaan yhä entisöimään tulevaisuudessa. Tavoitteena on saattaa rakennus ympäristöineen vastaamaan mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä tilannetta vuodelta 1924, mutta tämän tavoitteen saavuttamiseksi ei ole asetettu mitään aikatauluja.

Linna-2

Lähde: Maria Pecoraro: Schaumanin linna – Tehtaanjohtajan koti Jyväskylässä (2009), Jukka Tikkanen